Planning: Arjan 06 4125 3177 | Adres: Laan van Ambacht 2P 2631 RJ Nootdorp

 • Werkzaamheden binnen de normale werkuren (08.00 – 16.00 uur) uitgevoerd. Buiten deze uren geldt een avond/nacht- of weekendtoeslag.
 • Prijzen zijn gebaseerd op bewapening van maximaal 1½ % van de totale booroppervlakte. Bij zwaardere bewapening zal er een nader te bepalen toeslag in rekening worden gebracht.
 • Prijzen zijn exclusief grondwerk, hak- en breekwerk, reinigen van de werkplek, afvoeren van puin tenzij anders overeengekomen.
 • Maatvoering en aftekenen van frees-, boor- en zaagwerk zijn voor verantwoording van de opdrachtgever.
 • KBZ Diamanttechniek is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het frees-, boor- en zaagwerk dat door de opdrachtgever is afgetekend. Eveneens is er geen aansprakelijkheid bij het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen en verzakingen van constructies.
 • De werklocatie moet startklaar zijn bij aanvang van de werkzaamheden. Dit betekent dat afplakken/afdekken van materialen etc. en het verwijderen van objecten die de werkzaamheden zouden kunnen hinderen voor verantwoording zijn van de opdrachtgever. Mits anders overeengekomen.
 • Het opruimen van boorkernen en/of gezaagde blokken dient door en/of voor rekening van de opdrachtgever te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 • Water en stroom dienen aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is kunnen wij dit zelf meenemen en zal dit in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 • Glas in woningen of gebouwen dient door de opdrachtgever te worden afgedekt, om beschadigingen te voorkomen.
 • Wachturen, die redelijkerwijs niet aan KBZ Diamanttechniek kunnen worden toegeschreven, zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever dient te zorgen voor een kosteloze parkeerfaciliteit in de omgeving van de werkplek. Eventuele kosten voor vergunningen hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Klachten dienen binnen 8 dagen schriftelijk te worden ingediend. Latere klachten zullen als niet bestaande van de hand worden gewezen.
 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 • KBZ Diamanttechniek hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.